Kancelaria pozostaje wyspecjalizowana w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach rodzinnych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zastępowaniu Naszych Klientów w sprawach dot. władzy rodzicielskiej, ustalenia miejsca pobytu dziecka, ustalenia kontaktów z dzieckiem, obowiązku alimentacyjnego, zagrożenia nakazaniem zapłaty za każdy niezrealizowany kontakt, ukaraniem zapłatą za niezrealizowany kontakt.

Naszych Klientów zastępujemy w wyjątkowo trudnych i medialnych sprawach. W szczególności w sprawach, gdzie zachodzi prawdopodobieństwo stosowania przez jednego rodzica alienacji rodzicielskiej.

Pomagamy także m.in. w sporządzaniu zastrzeżeń do opinii sporządzanych przez Opiniodawcze Zespoły Specjalistów Sądowych, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Instytut Psychologii i Psychiatrii Sądowej w Warszawie. W tym celu stale podnosimy Nasze kompetencji uczestnicząc w szeregu szkoleń, w tym szkoleń z zakres psychologii i psychologii dziecięcej.