Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie obrony . Naszym Klientom pomagamy na każdym etapie postępowania, począwszy od zatrzymania. Pomagamy także na każdym etapie postępowanie sądowego tj. przed sądem I instancji, w postępowaniu apelacyjnym i w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym.

Pomoc prawną świadczymy w nagłych przypadkach także w Święta, dni wolne od pracy a także w porach nocnych.

Pomoc prawną Naszym Klientom świadczymy także po zakończeniu postępowania tj. na etapie wykonania orzeczenia.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych. Bronimy Naszych Klientów w bardzo poważnych i skomplikowanych sprawach jak udział w zorganizowanych grupach przestępczych, w sprawach narkotykowych, przestępstwach przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwach przeciwko zdrowiu i życiu.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną pokrzywdzonym przestępstwem. Świadczymy Państwu pomoc prawną zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i na etapie postępowania sądowego. Naszym celem jako pełnomocnika pokrzywdzonego pozostaje  doprowadzenie do skazania sprawcy winnego czynu popełnionego na Państwa szkodę a także uzyskania dla Państwa naprawienia wyrządzonej Wam krzywdy.

Kancelaria świadczy również pomocą prawną świadkom. Wielu Naszych Klientów po otrzymaniu wezwania do stawienie się w Prokuraturze lub na Policji w charakterze świadka poszukuje profesjonalnej pomocy prawnej chcąc zapewnić sobie należyte zabezpieczenie swoich praw i interesów w toku czynności przesłuchania w charakterze świadka.

Pomagamy również nieletnim sprawcom. Doskonale zdajemy sobie sprawy z szczególnego charakteru postępowań w sprawach nieletnich. Posiadamy doświadczenie w szczególności w prowadzeniu czynności w tym przesłuchania nieletnich.