Doskonale zdajemy sobie sprawę jakie znaczenie w dzisiejszych czasach ma należyta ochrona dóbr osobistych. Postępowania sądowe dot. ochrony dobrego imienia czy wizerunku należą do spraw bardzo skomplikowanych, które nie rzadko wymagają biegłej znajomości działania rozmaitych serwisów czy portali internetowych, w tym sposobu utrwalania dowodów.

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, iż naruszenie dóbr osobistych wiąże się z dużą dolegliwością po stronie osoby, której dobra naruszono. Niekiedy ustalenie sprawcy naruszającego Państwa dobra osobiste- w szczególności, gdy naruszenie ma miejsce w Internecie wymaga konieczności oferowania Państwu dwutorowej ścieżki postępowania tj. także w toku postępowania karnego.

Naszych Klientów reprezentujemy także w sprawach z prywatnego aktu oskarżenia.