Mediacja stanowi pozasądową metodę rozwiązywania sporów. Udział bezstronnego i neutralnego mediatora wielokrotnie umożliwia nawiązanie komunikacji, czasem także ugody (chociaż to nie ona jest celem postępowania mediacyjnego). 

O skuteczności i potrzebie mediacji w sprawach karnych napisano wiele. Oczywiście wielu pokrzywdzonych nie wyobraża sobie rozmowy ze sprawcą czynu. Często na skutek silnych (i oczywiście zrozumiałych emocji) pokrzywdzony pozostaje głównie zainteresowany wymierzeniem sprawcy możliwie wysokiego wymiaru kary i ew. dotkliwej nawiązki czy obowiązku naprawienia szkody.  Nie mniej jednak nie zawsze osiągnięcie tych celów daje pokrzywdzonym to co najważniejsze to jest poczucie spokoju czy tzw. „przepracowanie” traumy spowodowanej byciem pokrzywdzonym przestępstwem. 

Jako doświadczony mediator w sprawach karnych a także adwokat karnista z relacji wielu moich Klientów wiem, że to czasami to właśnie podjęcie dialogu ze sprawcą pozwala pokrzywdzonemu przestępstwem zrozumieć motyw działania sprawcy (tj. wyzbyć się charakterystycznego dla ofiar przestępstw „poczucia winy”), daje satysfakcje, że pokrzywdzony znalazł w sobie siłę podjęcia rozmowy ze sprawcą, zmniejsza to też poczucie zagrożenia.

Z kolei udział w mediacji sprawcy pozwala na uświadomienie mu jak dotkliwe dla pokrzywdzonego był jego czyn. Wielokrotnie większą dolegliwością dla sprawcy pozostaje przeproszenie pokrzywdzonego niż zapłata na jego rzecz określonej kwoty pieniężnej.