Mediacje gospodarcze umożliwiają w szczególności zaoszczędzenie czasu i kosztów postępowania. Pozwalają także wielokrotnie na zachowanie dobrych stosunków i dobrego wizerunku przedsiębiorców. Nierzadko mediacje zakończone ugodą pozwalają na kontynuację stosunków gospodarczych w przyszłości. 

Uwzględniając obecne realia gospodarcze tj. chociażby stały wzrost inflacji ryzykownym pozostaje pozostawienie rozstrzygnięcia np. w sprawie o zapłatę czy czyn nieuczciwej konkurencji rozstrzygnięciu sądowemu. Po pierwsze na wyrok chociażby w pierwszej instancji oczekiwać można nawet kilka lat, następnie  nie jest pewne czy jedna czy obie strony jako niezadowolone z rozstrzygnięcia nie będą wyroku skarżyć, wtedy należy doliczyć czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy przez Sąd II instancji. Mało tego posiadanie wyroku- tytułu wykonawczego, wcale nie oznacza, że dłużnik zechce dobrowolnie uregulować należność. Wtedy przed wierzycielem żmudny proces związany z postępowaniem egzekucyjnym (w tym czasie dłużnik może już np. ogłosić upadłość). Tym samym wypracowanie akceptowalnego dla obu stron porozumienia zwiększa szansę na odzyskanie należności być może nie w pełnej kwocie ale za to szybciej- co przy ciągłym spadku wartości pieniądza ma niebagatelne znacznie.